NIEUWS

Data bekend Transparantieportaal Zorg 2016

Het Transparantieportaal Zorg
Het Transparantieportaal Zorg is een portaal waarmee ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra hun resultaten op kwaliteitsindicatoren kunnen aanleveren aan externe partijen. 

Hieronder vindt u de belangrijkste data in 2016 op een rijtje: 

Datum

Actie

Verantwoordelijke

1 februari 2016

Opening Transparantieportaal Zorg: structuurindicatorenmodule en indicatoren rapportages

DICA

26 februari 2016

Deadline aanlevering mutaties per batch (incl. IKNL)

Medisch specialisten en registratiemedewerkers

Tot 18 maart 2016 – 23.59 uur

Invoeren gegevens in onderliggende DICA-kwaliteitsregistraties

Medisch specialisten en registratiemedewerkers

18 maart 2016 – 23.59 uur

Mutatiestop DICA-kwaliteitsregistraties. Dataset wordt bevroren. Aanvullen/wijzigen van gegevens is niet meer mogelijk.

DICA

Tot 31 maart 2016 – 23.59 uur

Invoeren informatie t.b.v. SONCOS- en NVvH-minimumnormen in structuurindicatorenmodule

(gemandateerde van) RvB

31 maart 2016 – 23.59 uur

Mutatiestop structuurindicatorenmodule. Dataset wordt bevroren. Aanvullen/wijzigen van gegevens is niet meer mogelijk.

DICA

1 april 2016

Opening autorisatiematrix

DICA

Tot 14 april 2016 – 23.59 uur

Sluiting autorisatiematrix

(gemandateerde van) RvB

15 april 2016

Gegevens worden geleverd aan de vragende partijen

MRDM

Hier vindt u meer informatie over het Transparantieportaal Zorg. Voor vragen en het aanleveren van gegevens kunt u terecht bij de servicedesk van DICA:

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl 
Telefonisch: 088 – 570 0010 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Bereikbaarheid servicedesk week 1

DONDERDAG 31 DECEMBER 12:45

Wegens een verhuizing op donderdag 7 en vrijdag 8 januari is de servicedesk volgende week beperkt bereikbaar. De servicedesk is geopend op de gebruikelijke tijden, van 9:00 tot 17:00 uur. Houd rekening met een langere wachttijd. 

Nieuw in mijnDICA: vullingenoverzicht

VRIJDAG 18 DECEMBER 2015

Op mijnDICA vindt u nu per registratie een vullingenoverzicht. In dit overzicht ziet u hoeveel records er tot een bepaald moment zijn ingevoerd voor uw zorginstelling in de registratie.

Aangepaste openingstijden servicedesk 21 december

MAANDAG 14 DECEMBER 14:20

Vanwege de jaarlijkse kerstactiviteit hanteert de servicedesk aangepaste openingstijden op maandag 21 december. De servicedesk is die dag geopend van 9:00 tot 13:00 uur. 

Onderzoeksaanvragen

VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2015 16:15

Voor deelnemers aan de DUCA-registratie is het per 1 september mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wetenschappelijke aanvragen verlopen volgens het algemene DICA-reglement. Het addendum vanuit de DUCA is daarbij aanvullend op het DICA-document. Dit addendum zal per 1 september op de website worden geplaatst. 

Laatste update indicatorenrapportages Transparantieportaal Zorg

MAANDAG 23 MAART 2015 12:00

Vandaag en morgen vindt de laatste update plaats van de indicatorenrapportages op het Transparantieportaal Zorg. Voor dinsdag 12.00 uur staan de indicatorenresultaten online. Een zorginstelling kan de resultaten  vervolgens delen met externe partijen door in de autorisatiematrix de relevante partijen te autoriseren. De autorisatiematrix is evenals de indicatorenrapportages te vinden op het Transparantieportaal Zorg en is vanaf 1 april geopend.

Inmiddels is de deadline verstreken om de gegevens in de onderliggende kwaliteitsregistraties aan te vullen. Het blijft mogelijk om gegevens in te voeren, alleen worden deze gegevens niet meer meegenomen voor het Transparantieportaal Zorg.

ProMISe gesloten

MAANDAG 23 MAART 2015 9:30

Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk om gegevens in te voeren via ProMISe. Patiëntgegevens over patiënten met een OK-datum in 2015 kunt u blijven invoeren via de invoerschermen van Survey. Op een later moment worden de ingevoerde patiënten vanuit ProMISe overgezet naar Survey en zijn alle tot dan toe ingevoerde gegevens daar te vinden.

Belangrijke data Transparantieportaal Zorg 2015

WOENSDAG 7 JANUARI 2015 10:00

Ook dit jaar kunnen externe kwaliteitsindicatoren worden doorgeleverd aan externe partijen zoals zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen via het Transparantieportaal Zorg.

De belangrijke data in het traject zijn:

  • 15 februari 2015: Laatste dag om te registreren.
  • 15 februari tot 22 maart 2015: Mogelijkheid wijzigingen door te voeren (nieuwe dossiers kunnen niet meer ingevoerd worden).
  • 22 maart 2015: Mutatiestop. Dataset wordt bevroren.
  • 1 april 2015: Opening autorisatiematrix.
  • 14 april 2015: Laatste dag om te accorderen en autoriseren. Het Transparantieportaal Zorg sluit om 23.59 uur.
  • 15 april 2015: Gegevens worden geleverd aan de vragende partijen.

Nieuwe invoerschermen registratie

MAANDAG 5 JANUARI 2015 17:00

DICA introduceert nieuwe invoerschermen voor de DUCA, het zogenoemde Survey. Met deze vernieuwde schermen en een nieuwe lay-out maakt DICA het voor gebruikers makkelijker om gegevens in te voeren.

Patiënten met een OK-datum in 2015 kunnen vanaf vandaag worden ingevoerd via Survey. U vindt de nieuwe invoerschermen onder invoeren gegevens.

Patiënten met een OK-datum in 2014 kunnen nog geregistreerd worden via ProMISe. Gebruikers kunnen tot en met 15 februari gegevens over patiënten invoeren die via het Transparantieportaal Zorg beschikbaar moeten worden gesteld aan externe partijen. Wijzigingen in de dossiers kunnen nog tot en met 21 maart door worden gevoerd.

De wetenschappelijke commissie van de DUCA heeft enkele essentiële wijzigingen in de dataset aangebracht. Deze wijzigingen gaan in voor patiënten met een OK-datum vanaf 1 januari 2015 en zijn opgenomen in de invoerschermen van Survey.

11 en 12 juni 2015 DICA-congres

DONDERDAG 4 DECEMBER 2014 17:00 

Op 11 en 12 juni 2015 vindt het jaarlijkse DICA-congres plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het thema van deze dagen is MAKE CARE COUNT. Tijdens het congres wordt tevens de jaarrapportage 2014 met de resultaten van de registraties uitgereikt. Binnenkort verschijnt meer informatie over het congres op de website.

Lees meer over het congres op www.dicacongres.nl

Pages