NIEUWS

Onderzoeksaanvragen

VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2015 16:15

Voor deelnemers aan de DUCA-registratie is het per 1 september mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wetenschappelijke aanvragen verlopen volgens het algemene DICA-reglement. Het addendum vanuit de DUCA is daarbij aanvullend op het DICA-document. Dit addendum zal per 1 september op de website worden geplaatst. 

Laatste update indicatorenrapportages Transparantieportaal Zorg

MAANDAG 23 MAART 2015 12:00

Vandaag en morgen vindt de laatste update plaats van de indicatorenrapportages op het Transparantieportaal Zorg. Voor dinsdag 12.00 uur staan de indicatorenresultaten online. Een zorginstelling kan de resultaten  vervolgens delen met externe partijen door in de autorisatiematrix de relevante partijen te autoriseren. De autorisatiematrix is evenals de indicatorenrapportages te vinden op het Transparantieportaal Zorg en is vanaf 1 april geopend.

Inmiddels is de deadline verstreken om de gegevens in de onderliggende kwaliteitsregistraties aan te vullen. Het blijft mogelijk om gegevens in te voeren, alleen worden deze gegevens niet meer meegenomen voor het Transparantieportaal Zorg.

ProMISe gesloten

MAANDAG 23 MAART 2015 9:30

Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk om gegevens in te voeren via ProMISe. Patiëntgegevens over patiënten met een OK-datum in 2015 kunt u blijven invoeren via de invoerschermen van Survey. Op een later moment worden de ingevoerde patiënten vanuit ProMISe overgezet naar Survey en zijn alle tot dan toe ingevoerde gegevens daar te vinden.

Belangrijke data Transparantieportaal Zorg 2015

WOENSDAG 7 JANUARI 2015 10:00

Ook dit jaar kunnen externe kwaliteitsindicatoren worden doorgeleverd aan externe partijen zoals zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen via het Transparantieportaal Zorg.

De belangrijke data in het traject zijn:

  • 15 februari 2015: Laatste dag om te registreren.
  • 15 februari tot 22 maart 2015: Mogelijkheid wijzigingen door te voeren (nieuwe dossiers kunnen niet meer ingevoerd worden).
  • 22 maart 2015: Mutatiestop. Dataset wordt bevroren.
  • 1 april 2015: Opening autorisatiematrix.
  • 14 april 2015: Laatste dag om te accorderen en autoriseren. Het Transparantieportaal Zorg sluit om 23.59 uur.
  • 15 april 2015: Gegevens worden geleverd aan de vragende partijen.

Nieuwe invoerschermen registratie

MAANDAG 5 JANUARI 2015 17:00

DICA introduceert nieuwe invoerschermen voor de DUCA, het zogenoemde Survey. Met deze vernieuwde schermen en een nieuwe lay-out maakt DICA het voor gebruikers makkelijker om gegevens in te voeren.

Patiënten met een OK-datum in 2015 kunnen vanaf vandaag worden ingevoerd via Survey. U vindt de nieuwe invoerschermen onder invoeren gegevens.

Patiënten met een OK-datum in 2014 kunnen nog geregistreerd worden via ProMISe. Gebruikers kunnen tot en met 15 februari gegevens over patiënten invoeren die via het Transparantieportaal Zorg beschikbaar moeten worden gesteld aan externe partijen. Wijzigingen in de dossiers kunnen nog tot en met 21 maart door worden gevoerd.

De wetenschappelijke commissie van de DUCA heeft enkele essentiële wijzigingen in de dataset aangebracht. Deze wijzigingen gaan in voor patiënten met een OK-datum vanaf 1 januari 2015 en zijn opgenomen in de invoerschermen van Survey.

11 en 12 juni 2015 DICA-congres

DONDERDAG 4 DECEMBER 2014 17:00 

Op 11 en 12 juni 2015 vindt het jaarlijkse DICA-congres plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het thema van deze dagen is MAKE CARE COUNT. Tijdens het congres wordt tevens de jaarrapportage 2014 met de resultaten van de registraties uitgereikt. Binnenkort verschijnt meer informatie over het congres op de website.

Lees meer over het congres op www.dicacongres.nl

Aanvullende rapportage voortaan Basisrapportage

VRIJDAG 08 AUGUSTUS 2014 12:00

De Aanvullende rapportage heet voortaan Basisrapportage in mijnDICA. De inhoud van het rapport is niet veranderd en is ook op dezelfde plek te vinden.

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de Servicedesk.

Aanvullende rapportages online

WOENSDAG 28 MEI 2014 17:00 

De aanvullende rapportages van DUCA zijn weer beschikbaar. U kunt deze vinden op mijnDUCA. 

Controleren externe kwaliteitsindicatoren t/m 12 april

VRIJDAG 21 MAART 2014 11:00

In overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is besloten om de deadline voor het controleren van de externe kwaliteitsindicatoren gelijk te trekken aan de deadline voor het aanleveren van indicatoren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit betekent dat u tot en met zaterdag 12 april de tijd hebt om de externe kwaliteitsindicatoren te controleren en de onderliggende gegevens aan te vullen. Daarna worden de gegevens voor de laatste keer geüpdatet. Op maandag 14 april verschijnen de laatst geüpdatete rapporten op het Transparantieportaal Zorg.

Let op: aanpassingen die  na 12 april in de data worden gedaan zullen niet resulteren in een wijziging in het Transparantieportaal Zorg. Deze staat vanaf 14 april vast.

 De Raad van Bestuur kan van 1 t/m 14 april de doorlevering aan de zorgverzekeraars accorderen. Op dinsdag 15 april worden de geaccordeerde rapporten daadwerkelijk uitgeleverd.

Transparantieportaal Zorg: Externe kwaliteitsindicatoren bekend

MAANDAG 10 FEBRUARI 2014 13:30

De externe kwaliteitsindicatoren zijn bekend en kunnen binnenkort beschikbaar worden gesteld aan externe partijen via het Transparantieportaal Zorg. Deze indicatoren zijn door afgevaardigden van de landelijke beroepsgroepen en registraties van DICA afgesproken met externe partijen (zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties). 

Vanaf 1 maart 2014 kunnen ziekenhuizen de SONCOS- en NVVH-minimumnormen vastleggen via het transparantieportaal.

Vanaf 1 maart 2014 kunnen deelnemers aan de DICA-registraties de resultaten van indicatoren controleren op het transparantieportaal.  

Vanaf 1 april 2014 kunnen de Raden van Bestuur van de centra de resultaten beschikbaar stellen aan externe partijen.


Bekijk de SONCOS-normen en NVvH-minimumnormen
 

Bekijk de externe kwaliteitsindicatoren DUCA

Lees meer over het Transparantieportaal Zorg 

Pages