NIEUWS

11 en 12 juni 2015 DICA-congres

DONDERDAG 4 DECEMBER 2014 17:00 

Op 11 en 12 juni 2015 vindt het jaarlijkse DICA-congres plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het thema van deze dagen is MAKE CARE COUNT. Tijdens het congres wordt tevens de jaarrapportage 2014 met de resultaten van de registraties uitgereikt. Binnenkort verschijnt meer informatie over het congres op de website.

Lees meer over het congres op www.dicacongres.nl

Aanvullende rapportage voortaan Basisrapportage

VRIJDAG 08 AUGUSTUS 2014 12:00

De Aanvullende rapportage heet voortaan Basisrapportage in mijnDICA. De inhoud van het rapport is niet veranderd en is ook op dezelfde plek te vinden.

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de Servicedesk.

Aanvullende rapportages online

WOENSDAG 28 MEI 2014 17:00 

De aanvullende rapportages van DUCA zijn weer beschikbaar. U kunt deze vinden op mijnDUCA. 

Controleren externe kwaliteitsindicatoren t/m 12 april

VRIJDAG 21 MAART 2014 11:00

In overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is besloten om de deadline voor het controleren van de externe kwaliteitsindicatoren gelijk te trekken aan de deadline voor het aanleveren van indicatoren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit betekent dat u tot en met zaterdag 12 april de tijd hebt om de externe kwaliteitsindicatoren te controleren en de onderliggende gegevens aan te vullen. Daarna worden de gegevens voor de laatste keer geüpdatet. Op maandag 14 april verschijnen de laatst geüpdatete rapporten op het Transparantieportaal Zorg.

Let op: aanpassingen die  na 12 april in de data worden gedaan zullen niet resulteren in een wijziging in het Transparantieportaal Zorg. Deze staat vanaf 14 april vast.

 De Raad van Bestuur kan van 1 t/m 14 april de doorlevering aan de zorgverzekeraars accorderen. Op dinsdag 15 april worden de geaccordeerde rapporten daadwerkelijk uitgeleverd.

Transparantieportaal Zorg: Externe kwaliteitsindicatoren bekend

MAANDAG 10 FEBRUARI 2014 13:30

De externe kwaliteitsindicatoren zijn bekend en kunnen binnenkort beschikbaar worden gesteld aan externe partijen via het Transparantieportaal Zorg. Deze indicatoren zijn door afgevaardigden van de landelijke beroepsgroepen en registraties van DICA afgesproken met externe partijen (zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties). 

Vanaf 1 maart 2014 kunnen ziekenhuizen de SONCOS- en NVVH-minimumnormen vastleggen via het transparantieportaal.

Vanaf 1 maart 2014 kunnen deelnemers aan de DICA-registraties de resultaten van indicatoren controleren op het transparantieportaal.  

Vanaf 1 april 2014 kunnen de Raden van Bestuur van de centra de resultaten beschikbaar stellen aan externe partijen.


Bekijk de SONCOS-normen en NVvH-minimumnormen
 

Bekijk de externe kwaliteitsindicatoren DUCA

Lees meer over het Transparantieportaal Zorg 

Deadline registreren 10 februari 2014

VRIJDAG 17 JANUARI 2014 18:00 UUR

Op maandag 10 februari 2014 zal DICA de gegevens die tot dan toe door u geregistreerd zijn gebruiken voor het DICA-jaarrapport en voor het berekenen van de jaarlijkse kwaliteitsindicatoren. Graag verzoeken wij u voor deze datum de registratie compleet te hebben. Correcties, aanvullingen of nieuwe gegevens zijn na 10 februari wel mogelijk, maar worden niet gegarandeerd meegenomen in de berekening van de indicatoren.

De precieze beschrijving van welke patiënten er per registratie op deze datum geregistreerd dienen te zijn, vindt u HIER. Hierin zitten verschillen, doordat de behandelperiode van patiënten waarover geregistreerd wordt per registratie anders kan zijn.

Signaleringslijst in DUCA in 'mijnDUCA nieuw'

DONDERDAG 09 JANUARI 2014 17:00 UUR

Op de nieuwe omgeving van mijnDUCA (onderdeel van mijnDICA) is nu ook de signaleringslijst opgenomen van de DUCA. Deze komt overeen met de voormalige foutenrapportage in mijnDICA. Klik op de link ‘open mijnDICA nieuw’ om in te loggen. 

1. Klik rechtsboven op de knop "Add Content". U krijgt dan een venster met tabbladen waar u recht op heeft. In het geval dat u de knop “Add content” niet ziet, kunt u de pagina verversen. Dit kunt u doen door de toetsen “Ctr” en “F5” tegelijkertijd in te drukken. 

2. Dubbelklik op de map met de naam “DUCA”.

3. Dubbelklik op het rapport met de naam “signaleringslijst”. Het bijbehorende tabblad wordt dan toegevoegd aan het dashboard. Op dit tabblad staat de signaleringslijst van de DUCA. 

Nieuw in de signaleringslijst is de vermelding van unieke patiëntnummers (UPN). Zo kunt u nog makkelijker controleren om welke patiënt het gaat. 

Om te voorkomen dat u veel moet scrollen is de lijst opgedeeld in meerdere pagina’s. Zo gauw de lijst een maximum aantal heeft bereikt wordt er een nieuwe pagina aangemaakt. U kunt bladeren door de verschillende pagina’s door middel van de pijlen in de menubalk bovenaan de lijst. 

 

Wijziging definitie ‘radicaliteit van resectie’

VRIJDAG 27 DECEMEBER 2013 17:00 UUR

Ten aanzien van de definitie van radicaliteit zal de DUCA per 1 januari 2014 de definitie van The College of American Pathologists (CAP) gaan hanteren.  
Dit betekent dat een resectie radicaal is (R0) indien er zich geen tumorcellen in het snijvlak bevinden. 

Op dit moment wordt een tumorvrije marge tot 1 mm vanaf het snijvlak als radicaal beschouwd. De nieuwe definitie zal gelden voor alle patiënten die vanaf 1 januari 2014 worden geopereerd. 

Vernieuwde mijnDICA

WOENSDAG 27 NOVEMBER 2013 17:00 UUR

Rapportages zijn van essentieel belang om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg en deze te verbeteren. DICA werkt daarom hard aan het uitbreiden van de rapportages om u op verschillende manieren inzicht te geven in uw resultaten.  Op dit moment is daarom een "mijnDICA NIEUW" op mijnDICA beschikbaar, waarin naast de rapportages over de kwaliteitsparameters voor uw ziekenhuis ten opzichte van het landelijk gemiddelde, uitgebreide thematische rapportages worden teruggekoppeld.

De nieuwe rapportages zijn ingedeeld in de hoofdstukken ‘ patiënt’ , ‘ tumor’, ‘ (neo)adjuvante behandeling’, ‘ chirurgie’, ‘ postoperatief beloop’  en ‘ pathologie’ , en koppelen zo alle relevante door u in de DUCA ingevoerde gegevens wekelijks terug zodat u meer details hebt over de behandelprocessen en uitkomsten van uw kliniek ten opzichte van Nederland. U kunt hierbij verschillende jaren vergelijken door een jaar te selecteren en op 'run' te klikken.

 
U vindt "mijnDICA nieuw" onder ‘deelnemers’ en 'mijnDUCA'.

LET OP: het wachtwoord voor mijnDICA nieuw is niet gelijk aan uw huidige wachtwoord voor mijnDICA!
Alle deelnemers aan de DUCA krijgen bericht over de nieuwe MijnDICA en nieuwe inloggegevens. 
Mocht u al een account hebben op de nieuwe omgeving omdat u bijvoorbeeld de DSCA ook heeft dan blijft dit wachtwoord hetzelfde.

Informatie over het toevoegen van de juiste rapportages is naar de gebruikers persoonlijk gemaild.

Mocht u geen inloggegevens hebben gekregen dat kan dit komen omdat wij nog geen 06 nummer van u hebben. U kunt hiervoor contact met ons opnemen dan zullen wij u verder helpen.

Wij zijn benieuwd wat u vindt van de vernieuwde omgeving en uitbreiding van de rapportages. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn ontvangen wij graag uw suggesties. Deze kunt u indienen door een e-mail te sturen naar ideeenbus@clinicalaudit.nl of door te bellen naar 088-5700 010.


Wij wensen u veel gebruikersgemak van de nieuwe MijnDICA en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Technische problemen rond update mijnDUCA

VRIJDAG 11 OKTOBER 2013 09:00

Wegens technische problemen zijn de rapportages in de mijnDUCA omgeving helaas niet up to date.

Op de nieuwe omgeving van mijnDICA zijn de rapportages wel up-to-date.

Wij adviseren dan ook om deze omgeving te raadplegen.

Pages